Interview

ถอดบทเรียนและกลยุทธ์ด้าน AI จาก KBTG ผู้สร้างสรรค์และบุกเบิกนวัตกรรมด้าน AI

เชื่อว่าหลายคนคงคุ้นเคยกับแอปอย่าง K PLUS, KhunThong , MAKE by KBank, MeowJot ซึ่งผลงานเหล่านี้เป็นผลงานจาก KBTG (บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป) ผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนาเทคโนโลยีให้กสิกร นอกจากนี้ยังเป็นผู้สร้างโมเดลภาษาไทยที่เชี่ยวชาญด้านการเงินอย่าง THaLLE โมเดลตัวแรกของไทยที่ผ่านข้อสอบ CFA และล่าสุด KBTG ได้พาโปรเจค KBTG Face Liveness ไปคว้ารางวัลระดับโลก The Innovators 2024 มาแล้ว

แต่เคยสงสัยไหมว่าอะไรคือกุญแจสำคัญที่ทำให้ KBTG ประสบความสำเร็จ มีแนวคิดหรือทำอย่างไรที่ทำให้องค์กรเป็นผู้นำด้าน AI และสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นไปถึงระดับโลกได้

ทีม Data Echooo ได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน Latest AI : An Exclusive Roundtable โดยคุณกระทิงและผู้บริหาร KBTG อีกหลายท่านเมื่อวันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งได้เห็นถึงกลยุทธ์และแนวคิดต่าง ๆ ที่องค์กรใช้จนประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในระดับโลก เลยอยากจะชวนผู้อ่านไปสำรวจ และถอดบทเรียนและกลยุทธ์ด้าน AI ไปพร้อมกัน

#1: การเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เป็น Human First x AI First

🔑 เริ่มต้นจากการวางรากฐานที่แข็งแกร่ง

KBTG ได้มีการริเริ่มทำ AI ตั้งแต่ปี 2017 นำ AI มาช่วยในการอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งถือเป็น AI-based loan offerings ในไทย และนำมาสู่การตั้งทีม Machine Learning, AI, Data (M.A.D.) อย่างจริงจังในปี 2019 มี KBTG Labs เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี AI เฉพาะด้านได้อย่างต่อเนื่อง จนได้รับที่ยอมรับและมีผลงานผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติกว่า 26 เรื่อง

🔑  ตั้งเป้าหมายองค์กรที่ชัดเจน

KBTG มีแนวทางการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เป็น Human-First AI-First Transformation เป็นองค์กร AI-First ที่เน้นการสร้างผลกระทบทั้งทางธุรกิจและลูกค้า (มนุษย์เป็นศูนย์กลาง)ผ่านการใช้ AI ในการสร้างรายได้ การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ภายในปี 2027

🔑  วางกลยุทธ์ให้สอดคล้อง

โดยทาง KBTG ได้มองการถึงการเปลี่ยนแปลงความสามารถขององค์กรผ่าน 3R

  • Redesign Business Value Chain – ออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ ในธุรกิจที่ต้องทำให้รองรับการทำงานอัตโนมัติ (Automation) หรือทำงานร่วมกับ AI (Augmentation)ได้
  • Rewire Organization – การปรับโครงสร้างองค์กร
  • Reskill Everyone with AI – การฝึกทักษะใหม่ให้กับทุกคนด้วย AI สร้างพนักงานที่พร้อมใช้งาน AI มีความพร้อมในการเรียนรู้และนวัตกรรม และแสดงความยืดหยุ่นในการพัฒนา AI

🔑  หลักการ AI Principles

KBTG ได้วางหลักการในการนำ AI มาใช้ในองค์กรไว้ 4 ประการ เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้งาน AI จะเป็นไปอย่างมีจริยธรรมและยั่งยืน:

  1. Human First AI: พัฒนา AI ที่เสริมความสามารถของมนุษย์ โดยเคารพในความหลากหลายและคำนึงถึงความเป็นอยู่ที่ดี
  2. Agile & Experimental AI: ส่งเสริมการเรียนรู้และการทดลอง AI อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  3. Trustworthy AI: สร้าง AI ที่มีความน่าเชื่อถือ โดยพิจารณาด้านจริยธรรมและลดความเสี่ยง
  4. Sustainable AI: พัฒนาและใช้งาน AI โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของสังคม

#2: 5 เทรนด์ AI มาแรงที่โลกกำลังจับตามอง

การรู้และเข้าใจเทรนด์ AI เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจ ที่เราต้องพร้อมปรับตัวในยุค AI การนำเทคโนโลยี AI มาใช้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน แต่ยังช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ และเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

ซึ่งทาง ดร.ทัดพงศ์ พงศ์ถาวรกมล Managing Director ของ KBTG Labs ได้มาแชร์และเปิดเผยถึงแนวโน้มล่าสุดของ AI ทั้ง 5 แนวโน้มที่ควรจับตามอง:

1️⃣ LVM AI (Large Vision Models): โมเดล AI ที่สามารถประมวลผลภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดต้นทุนในการทำ Labelling และเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์ภาพ

2️⃣ Multi-Modal AI: ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถประมวลผลและเข้าใจข้อมูลหลายประเภทพร้อมกัน เช่น ข้อความ ภาพ เสียง และวิดีโอ ทำให้ AI มีความสามารถในการตอบสนองต่อข้อมูลที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

3️⃣ Multi-Agent AI: ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ประกอบด้วยเอเจนต์หลายตัวที่ทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาเดียวกัน เอเจนต์แต่ละตัวสามารถมีบทบาทและความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันได้ แต่สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4️⃣ Rational AI: ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถให้เหตุผลและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ไม่เพียงแต่ตอบคำถามเท่านั้น แต่ยังสามารถอธิบายที่มาที่ไปของคำตอบได้อย่างสมเหตุสมผล

5️⃣ Domain-Specific AI: ปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกปรับแต่งให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง เช่น การแพทย์ การวิเคราะห์ทางการเงิน หรือการผลิต ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะทางได้ดียิ่งขึ้น

ซึ่งทาง KBTG ได้มีการพัฒนา Domain-Specific AI อย่าง THaLLE (Text Hyperlocally Augmented Large Language Extension) ขึ้นมาซึ่งเป็นโมเดล LLM ภาษาไทยที่เชี่ยวชาญในด้านการเงินตัวแรกของไทย สามารถสอบผ่านข้อสอบระดับ Chartered Financial Analyst (CFA) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสูงในสายที่ปรึกษาทางการเงิน การพัฒนา THaLLE มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความรู้ทางการเงินของคนไทยและธุรกิจให้สามารถเข้าถึงและใช้งาน AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#3: นำ AI มาใช้ในองค์กร ยกระดับประสิทธิภาพและความรับผิดชอบ

KBTG ได้นำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างกว้างขวาง ทั้งในสายงานสร้างแอปพลิเคชัน เช่น Software Engineering, Software Testing และในกระบวนการสร้าง AI เช่น Data Science และ Data Engineering โดยมีการฝึกอบรมและเวิร์กช็อปเพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

ตัวอย่าง UseCase:

  • Legacy Code Replacement & Upgrade: ใช้ AI แปลงโค้ดจากระบบเก่าที่เขียนด้วย COBOL ให้เป็น JAVA
  • ETL Codes to Diagram: ช่วย Data Engineer แปลง ETL Codes เป็น Diagram
  • Python Code Optimization: ลดระยะเวลาการทำงานของ Data Engineer จาก 15 วันเหลือ 1 วัน ผ่านการใช้ AI

สิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องเรียนรู้นอกจากการใช้ AI คือเรื่องของ Responsible AI หรือแนวทางและหลักปฏิบัติในการพัฒนาและใช้งาน AI ที่คำนึงถึงจริยธรรม ความปลอดภัย ความโปร่งใส ความยุติธรรม และความเป็นส่วนตัว

AI Avenger = Domain Knowledge + Productivity AI + Responsible AI

.

“People is Fundamental of Transformation Productivity Plus Responsible AI”

Author

Jatawat Xie

งานหลักเป็น PM งานเสริมเป็น Content Creator ที่สนใจในเรื่องของดาต้า เทคโนโลยี จิตวิทยา การพัฒนาตัวเอง เวลาว่างชอบดูละครเวที ดูคอนเสิร์ต ฟังเพลง