Business Data Storytelling
รูปภาพ Title ถอดรหัส LABUBU
Business Data Storytelling

ถอดรหัสข้อมูลกับลาบูบู้

LABUBU ตุ๊กตาที่ผู้คนต่างชื่นชอบและอยากได้จนเกิดกระแสความนิยมอย่างถล่มทลายสร้างการพูดถึงบนโซเชียลมีเดียสูงถึง 21,456,829 เอ็นเกจเมนต์ ในช่วงเดือนที่ผ่านมา จนของขาดตลาด และราคาพุ่งทยานไปดวงจันทร์ ทาง Data Echooo ได้ร่วมมือกับทาง Wisesight ในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ “ลาบูบู้” ผ่านเครื่องมือ Zocial Eye จาก บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด จะมาชวนถอดรหัส LABUBU เผยข้อมูลและกลยุทธ์เบื้องหลังปรากฏการณ์สินค้าที่ผู้คนอยากจับจอง ทำความรู้จักกับ น้องบู้ (ลาบูบู้) Labubu...